ห้องพัก

ห้องพักทุกห้องเป็นพื้นที่พิเศษที่มีรสนิยมล้อมรอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยมือและเครื่องเรือนโดยช่างฝีมือ